Seniori - Popan Romeo

Familii - Pop Florin

Secretariat și caserie - Suciu Iosif

Laudă și închinare - Doda Dani

Media - Pop Natan

Învățătoare școala duminicală

Misiune - Iacob Viorel

Tineret și șc. duminicală - Bâzdâră Rareș

Surori - Popan Mariana